Over ons

Stadswandelingen Gouda is een initiatief van een aantal enthousiaste Goudologen. In samenwerking met VVV Gouda.

Onze Stadswandeling gidsen zijn al jaren “Goudse Kaaskoppen” zoals de bijnaam van Gouwenaren is. Al onze gidsen hebben de opleiding tot “Goudoloog” gevolgd. Een opleiding verzorgd door de Historische vereniging “Die Goude”.  De Gouda Stadswandeling gidsen hebben gezamenlijk diverse interessante wandelingen samengesteld en voor u uitgezet. De wandeling “De parels van Gouda” , de Steegjes en hofjeswandeling” kunt u hier online boeken. Onze gidsen zullen op een vlotte manier hun kennis met u delen en daarin een kwinkslag of anekdote over de stad Gouda verwerken. Het zal geen geschiedenisles zijn met hoofdzakelijk vermelden van jaartallen. Levendig maar historisch verantwoord. Er volgen binnenkort nog meer interessante en leuke Gouda wandelingen.

Het historische centrum van Gouda heeft een middeleeuwse maatvoering. Je kunt bijna zeggen dat alles binnen handbereik is. Binnen zijn grachtengordel zijn veel fraaie historische gebouwen en monumenten te bewonderen. De loopafstanden tussen de monumenten in Gouda zijn kort.

Een stadswandeling duurt 60 minuten, wij adviseren 90 minuten te kiezen. Duizend jaar Goudse geschiedenis is de moeite van het vertellen waard.

U kunt een Stadswandeling boeken vanaf 8 personen, er is een maximum van 20 personen per gids gesteld. Dit maximum is nodig om de verstaanbaarheid van de gids voor u te waarborgen.

Is uw groep groter dan 20 personen dan kunt u natuurlijk een extra gids inhuren.

De prijs van een Stadswandeling gedurende een uur is € 60,-. De prijs van een wandeling van anderhalf uur is  € 75,-.

De toelichting bij de wandeling is in het Nederlands, er wordt gewerkt aan meerdere talen..

Startplaats van elke wandeling is bij de voorzijde van het historische stadhuis aan de Markt 1 in hartje centrum Gouda of anders vermeld.

Een wandeling is uitsluitend schriftelijk via ons contactformulier

te boeken.

De wandeling is definitief als het contactformulier door u volledig ingevuld,  naar ons mailadres verstuurd is en wij u de wandeling schriftelijk bevestigd hebben.

U kunt de vergoeding voor de wandeling bij de gids ter plekke afrekenen.

Wij heten u alvast van hartelijk welkom voor een Stadswandeling in het prachtige Gouda.

Het Gidsen Team.

 

Privacypolicy

Stadswandelingen Gouda Stadswandelingen Gouda, gevestigd aan Markt 1
2801AA Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.stadswandelingengouda.nl Markt 1
2801AA Gouda 0624363385

Robert van Oel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stadswandelingen Gouda Hij/zij is te bereiken via info@stadswandelingengouda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stadswandelingen Gouda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stadswandelingengouda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stadswandelingen Gouda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Stadswandelingen Gouda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stadswandelingen Gouda neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stadswandelingen Gouda) tussen zit. Stadswandelingen Gouda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stadswandelingen Gouda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Stadswandelingen Gouda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stadswandelingen Gouda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadswandelingen Gouda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stadswandelingengouda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stadswandelingen Gouda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stadswandelingen Gouda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stadswandelingengouda.nl